S’inicia una nova campanya de sol.licitud Concessions d’Autoritzacions de noves plantacions de vinya (mecanisme de salvaguarda). Si teniu previsió de plantar noves vinyes i no disposeu de les autoritzacions per fer-ho, entre 1 de febrer i 15 de març 2017 es poden sol.licitar aquestes concessions.

L´actual règim d´autoritzacions permet que aquestes es puguin obtenir a través de tres vies:

  • Conversió d´un dret de plantació.
  • Replantació.
  • Mecanisme de salvaguarda.

Cada estat membre pot concedir autoritzacions anuals per una superfície de fins a l´1% de la superfície total plantada calculada respecte el 31 de juliol de l´any anterior.

En aquest procediment de concessió s´aplicaran criteris d´admissibilitat i prioritat.

Es preveu que a partir del mes d’agost 2017 s’emetin les resolucions a les sol.licituds presentades.