El proper 25 i 26 de novembre tornarem a assistir al simposi de Producció Agrària Ecològica Viticultura i Enologia que tindrà lloc a Vilafranca del Penedès.

Per més info: INCAVI (cliqueu a sobre)

més dinàmics dins del mercat global dels productes ecològics. Aquesta situació proporciona moltes i interessants oportunitats pel sector vitivinícola català, que és ja un dels sectors agroalimentaris amb més alt nivell de professionalitat. Malgrat tot, el sistema de producció ecològica comporta certes diferències i planteja nous reptes tecnològics, tant a nivell de la producció, com a nivell de l’elaboració, reptes que poden condicionar el resultat final, tant quantitatiu com qualitatiu, així com la competitivitat del sector i les seves perspectives de futur.