Utilitzar al màxim els recursos de la finca, donant èmfasis a la fertilitat i l’activitat biològica del sòl així com minimitzar l’ús de recursos no renovables i prescindir de fertilitzants i productes fitosanitaris de síntesi química.

El nostre grup de experts en agricultura orgànica t’ajudarà a implantar aquesta metodologia de manera integral al conjunt de la explotació, realitzant un diagnosi i unes pautes de treball amb l’objectiu de convertir o millorar la cada finca.

El maneig holístic és un sistema de planificació i presa de decisions que ajuda a ramaders i agricultors o altres gestors del territori a gestionar millor els recursos agrícoles per a millorar els beneficis mediambientals, econòmics i socials de manera sostenible. Es basa en la realització de una pastura dirigida i racional amb l’objectiu de augmentar la fertilitat del sòl i revertir la degradació dels sòls sobrepasturats.

Realitzem una avaluació de la explotació, així com una planificació i disseny dels treballs a realitzar.

 

El disseny en línia clau (Keyline) és un sistema de disseny i aplicacions tècniques sobre el terreny que pretén aconseguir el màxim aprofitament de l’aigua de la pluja i altres recursos hídrics. El seu objectiu és fer una captació,  conservació i repartiment hídric optimitzat i el màxim de rendible per tal de regenerar el sòl i que aquest vegi augmentat la profunditat i la fertilitat natural.

Realitzem la planificació i disseny necessaris per a la implantació d’aquesta tècnica.

Amb l’objectiu de mantenir el 100% del sòl, el 100% cobert el 100% del temps, realitzem un assessorament alhora de implantar o gestionar la coberta vegetal per a cada cultiu.  Una correcta avaluació del sòl i els objectius productius ens ajuden a dissenyar el tipus de coberta així com el tipus i proporció de les diferents espècies que la conformen.

El treball en agricultura orgànica inclou diferents preparats utilitzats amb l’objectiu de regenerar el sòl i millorar-ne la fertilitat. En cada cas, definim el tipus i metodologia de elaboració de diferents productes com els biofertilitzants, compost o bocashi, extractes de plantes, utilització d’aigua de mar o ormus…

 

És indispensable realitzar diferents tipus de anàlisis del sòl per a determinar-ne l’estat i les accions a dur a terme per a la seva millora. Aquestes analítiques s’empren per a conèixer l’equilibri mineral, principalment l’equilibri entre Ca, Mg, K, Na, P i S, la quantitat i qualitat de la matèria orgànica present al sòl, així com el grau i tipus de microbiologia del substracte.

 

Des d’Agroassessor, realitzem diferents formacions amb l’objectiu de donar a conèixer les diferents metodologies emprades en agricultura orgànica, així com transmetre a l’agricultor els coneixements necessaris per a gestionar la seva explotació de manera orgànica i sostenible.

La elaboració de preparats, realització de cromatografies o elaboració de compost son algunes de les formacions realitzades darrerament.