S’ha publicat l’ordre del MAGRAMA que modifica el termini de presentació de la DUN i altres terminis previstos en els Reial Decrets 1075/2014 i 1076/2014.
L´ampliació de termini inclou la presentació de DUN, sol.licituds de primera instal.lació de joves, millora competitivitat i mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries, diversificació activitats no agràries i al.legacions a l´assignació de drets de pagament base. NO HI HAURÀ PERÍODE DE MODIFICACIONS.

 

 

Equip tècnic Agroassessor