Des de inicis de febrer i fins a inicis de març, la majoria de cereals (blat, ordi, civada,…) inicien l’estadi de fillolament. Em aquest moment augmenten necessitats del cultiu pel que fa a elements com el nitrogen. Per tant, és un bon moment per plantejar-se l’aportació d’adobs nitrogenats en les parcel·les on s’hagi sembrat el cereal d’hivern.
Cal tenir clar que no existeix una dosi vàlida per a tots les parcel·les. La quantitat d’adob a aplicar pot variar molt en funció de les gestió de la fertilització feta anteriorment (si s’han aplicat fems, o no, les dosis aplicades de fertilitzant,…), el cultius que precedeixen l’actual, el tipus de sòl o la pluviometria de l’any…
Així doncs, adequar la dosi de fertilitzant es bàsic per a garantir les produccions màximes del cultiu, sense costos innecessaris.
Al igual que es va fer abans de sembar, durant aquest moment de la campanya, els tècnics d’Agroassessor, recomanen les dosis adequades de fertilitzant a aplicar en les prop de 1.000 hectàrees de cereal que assessoren. A més, també orienten a l’agricultor en el tipus d’adob que s’ajusta més a les característiques de cada finca.

Cereal d'hivern en el moment optim per aportar-li nitrogen

 

 

Carles Mallol Nabot

Enginyer tècnic agrícola.