Bactrocera oleae és la plaga clau del cultiu de l’olivera. Les pèrdues en la producció poden assolir fins al 100% si no es prenen mesures de control.
Des d’agroassessor, a partir de trampes cromatogràfiques de confusió sexual estem fent un seguiment setmanal, tant de captures com de picades i estats larvaris, què ens permet dissenyar estratègies de control.

IMG_20150720_175505

L’objectiu que es persegueix en aquesta plaga és reduir la població adulta per tal d’evitar el major nombre de picades a les olives, ocasionades per l’oviscapte de la femella al dipositar l’ou i associades amb danys indirectes per part de fongs fitopatogens.

L’evolució estacional de les poblacions a Catalunya encara no és clara. Paral·lelament al seguiment aquesta setmana es començaran a instal·lar les trampes de captura massiva en les plantacions on treballem amb agricultura ecològica. la nostra intenció, es repetir la estratègia de la anterior campanya, on vam combinar mètodes de captura massiva amb alguna altra intervenció de reforç en moments on la plaga era molt intensa. Esperem obtenir els mateixos bons resultats que el darrer any, on tant en olivars extensius com en plantacions superintensives vam obtenir un control acceptable malgrat la contundència de la plaga.