Ja estem a les portes d’una nova campanya de la DUN, i aquest any ve amb novetats remarcables, segons les informacions que ha anat facilitant el departament d’agricultura. La principal i que més condicionarà la planificació de les explotacions, és el que han anomenat pagament verd o “greening”. Aquest és complementari al pagament base i és un 30% del pressupost destinat al pagament directe. És important conèixer-ne els requisits a la hora de planificar els cultius perquè l’incompliment pot comportar la reducció o, fins i tot, la no concessió dels ajuts i sancions administratives.

No estaran sotmeses a aquestes practiques les següents casuístiques:

• les explotacions inferiors a 10 hectàrees de terres de conreu
• les superfícies de l’explotació sotmeses a pràctiques ecològiques
• les explotacions on tota la terra de conreu es dediqui a cultius sota aigua (arròs)
• les superfícies de l’explotació de conreus permanents (vinya, fruiters, olivera, cítrics..)
• les explotacions dels agricultors acollits al règim de petits agricultors

La resta d’explotacions han de complir:

• Diversifica conreus: Les explotacions d’entre 10 i 30 hectàrees de terres de conreu han de tenir 2 conreus diferents, i el principal no pot ocupar més del 75% de la superfície.
Les explotacions de més de 30 hectàrees de terres de conreus han de tenir 3 conreus diferents, el principal no pot ocupar més del 75% i la suma dels dos majoritaris no pot ser superior al 95%.

• Manteniment de les superfícies de pastures permanents a nivell estatal: El total de superfície de pastures permanents declarada a tot l’Estat respecte de la superfície agrària declarada total no pot disminuir en més d’un 5%. En les pastures mediambientalment sensibles només es podrà efectuar les actuacions necessàries per al seu manteniment.

• Comptar amb superfícies d’interès ecològic (SIE): Les explotacions de més de 15 hectàrees de terres de conreu han de comptar amb un mínim del 5% de superfície d’interès ecològic. Tenen la consideració de cultius d’interès ecològic els guarets i els cultius fixadors de nitrogen un cop aplicat un coeficient del 0,7.

Camp de blat

 

 

Equip tècnic Agroassessor