1 (9)

Enginyeria i gestió d’ajuts i certificacions

Enginyeria i gestió d’ajuts i certificacions

Des d’Agroassessor identifiquem les mesures de suport existents a nivell europeu (UE), estatal, autonòmic i local que s’adapten més a la vostra activitat i projectes d’inversió i emprenedoria.

Acompanyem als clients en tots els processos tècnics i legals per a la creació de noves construccions i instal·lacions, a més d’ampliacions de les existents i a una producció i comercialització sota sistemes de qualitat alimentària.

Gestió d’ajudes agràries i agroalimentàries (DUN, PAC, PDR…)

Assessorament, gestió i tramitació dins l’ampli ventall d’ajuts i mesures de suport que formen part de la Política Agrària Comuna (PAC). Les principals mesures són els ajuts directes a la renda, les mesures de recolzament de mercats per la regulació i recolzament a la comercialització de productes agraris i el desenvolupament rural (PDR) amb foment de la competitivitat, gestió sostenible i desenvolupament territorial equilibrat de les economies i comunitats rurals.

 • Ajuts directes DUN/ PAC

Assessorament i gestió en els ajuts agraris inclosos a la declaració única agrària. Assessorament personalitzat segons les necessitats de l’activitat agrària i les persones titulars. S’identifiquen aspectes clau a l’activitat i potencialitats existents.

 • Ajuts primera instal.lació de joves

Acompanyament en la creació d’empreses agràries i projectes d’instal.lació de persones joves. Realització del pla d’empresa i de les inversions previstes per inici d’activitat i emprenedoria. Estudis de viabilitat de l’activitat. Oportunitats de negoci.

 • Ajuts a la sostenibilitat, competitivitat, canvi climàtic i diversificació

Assessorament i gestió en les mesures de suport a la introducció i el manteniment de pràctiques agrícoles que contribueixen a la protecció i millora del medi ambient i els recursos naturals, el sòl i la diversitat genètica, i també a la mitigació del canvi climàtic. També a la conservació de recursos genètics agrícoles i també ramaders.

Inversions per l’augment de la viabilitat de les activitats, ús de tecnologies innovadores i la transformació dels productes agroalimentaris.

oficina agroassessor

Som entitat col.laboradora núm. 7108 en matèria d’ajuts i subvencions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 • Ajuts a la reestructuració i reconversió de la vinya. Inversions en cellers

Acompanyament en les inversions de modernització de les plantacions de vinya, adequació varietal a les noves tendències del mercat. Reforçar una estructura vitivinícola competitiva.

Assessorament i gestió en les mesures de suport a les inversions per la millora de la producció o comercialització de productes vitivinícoles (cellers).

 • Ajuts iniciatives desenvolupament local LEADER

Acompanyament en els projectes de creació, millora o ampliació de negocis de microempreses i PIMES que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris a l’àmbit rural.

Gestió d’ajudes agràries i agroalimentàries (DUN, PAC, PDR…)

Assessorament, gestió i tramitació dins l’ampli ventall d’ajuts i mesures de suport que formen part de la Política Agrària Comuna (PAC). Les principals mesures són els ajuts directes a la renda, les mesures de recolzament de mercats per la regulació i recolzament a la comercialització de productes agraris i el desenvolupament rural (PDR) amb foment de la competitivitat, gestió sostenible i desenvolupament territorial equilibrat de les economies i comunitats rurals.

 • Ajuts directes DUN/ PAC

Assessorament i gestió en els ajuts agraris inclosos a la declaració única agrària. Assessorament personalitzat segons les necessitats de l’activitat agrària i les persones titulars. S’identifiquen aspectes clau a l’activitat i potencialitats existents.

 • Ajuts primera instal.lació de joves

Acompanyament en la creació d’empreses agràries i projectes d’instal.lació de persones joves. Realització del pla d’empresa i de les inversions previstes per inici d’activitat i emprenedoria. Estudis de viabilitat de l’activitat. Oportunitats de negoci.

 • Ajuts a la sostenibilitat, competitivitat, canvi climàtic i diversificació

Assessorament i gestió en les mesures de suport a la introducció i el manteniment de pràctiques agrícoles que contribueixen a la protecció i millora del medi ambient i els recursos naturals, el sòl i la diversitat genètica, i també a la mitigació del canvi climàtic. També a la conservació de recursos genètics agrícoles i també ramaders.

Inversions per l’augment de la viabilitat de les activitats, ús de tecnologies innovadores i la transformació dels productes agroalimentaris.

 • Ajuts a la reestructuració i reconversió de la vinya. Inversions en cellers

Acompanyament en les inversions de modernització de les plantacions de vinya, adequació varietal a les noves tendències del mercat. Reforçar una estructura vitivinícola competitiva.

Assessorament i gestió en les mesures de suport a les inversions per la millora de la producció o comercialització de productes vitivinícoles (cellers).

 • Ajuts iniciatives desenvolupament local LEADER

Acompanyament en els projectes de creació, millora o ampliació de negocis de microempreses i PIMES que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris a l’àmbit rural.

oficina agroassessor

Som entitat col.laboradora núm. 7108 en matèria d’ajuts i subvencions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Assessorament en certificacions i traçabilitat

Assessorament en els processos de certificació de qualitat en productes agroalimentaris. Preparació, acompanyament i gestió documental als productors en les auditories i visites d’inspecció. Establim interlocució directa amb les entitats de certificació. Sistemes de qualitat i seguretat en les produccions i comercialitzacions agroalimentàries.

 • Producció Agrària Ecològica. Obtenció de productes agraris i alimentaris utilitzant els productes i tècniques el més naturals possibles.
 • Agricultura biodinàmica. Enfocament holístic de l’agricultura on la vitalitat és la prioritat.
 • Producció integrada. Sistema agrari de producció i obtenció d’aliments de qualitat, que prioritza la utilització dels recursos i regulació naturals.
 • Global Gap. Norma mundial per les bones pràctiques agrícoles.
 • Certificat WelfairTM. Evalua i controla la qualitat del benestar animal en granges, espais de creixement i escorxadors.
 • Gestió integrada de plagues GIP. Desenvolupament de cultius sans i respectuosos amb el medi ambient i la salut de les persones.
 • Condicionalitat de les explotacions. Requisits legals de gestió de les activitats agrícoles i ramaderes (ajuts UE).
 • Sistemes d’anàlisis de perills i punts de control crítics (APPCC). Prerequisits per la innocuïtat alimentària. Mètode d’autocontrol amb la finalitat de garantir la innocuïtat i seguretat dels aliments en les diferents fases de la cadena alimentària.
Oficina AA

Assessorament en certificacions i traçabilitat

Assessorament en els processos de certificació de qualitat en productes agroalimentaris. Preparació, acompanyament i gestió documental als productors en les auditories i visites d’inspecció. Establim interlocució directa amb les entitats de certificació. Sistemes de qualitat i seguretat en les produccions i comercialitzacions agroalimentàries.

 • Producció Agrària Ecològica. Obtenció de productes agraris i alimentaris utilitzant els productes i tècniques el més naturals possibles.
 • Agricultura biodinàmica. Enfocament holístic de l’agricultura on la vitalitat és la prioritat.
 • Producció integrada. Sistema agrari de producció i obtenció d’aliments de qualitat, que prioritza la utilització dels recursos i regulació naturals.
 • Global Gap. Norma mundial per les bones pràctiques agrícoles.
 • Certificat WelfairTM. Evalua i controla la qualitat del benestar animal en granges, espais de creixement i escorxadors.
 • Gestió integrada de plagues GIP. Desenvolupament de cultius sans i respectuosos amb el medi ambient i la salut de les persones.
 • Condicionalitat de les explotacions. Requisits legals de gestió de les activitats agrícoles i ramaderes (ajuts UE).
 • Sistemes d’anàlisis de perills i punts de control crítics (APPCC). Prerequisits per la innocuïtat alimentària. Mètode d’autocontrol amb la finalitat de garantir la innocuïtat i seguretat dels aliments en les diferents fases de la cadena alimentària.

Assessorament i gestió d’assegurances agràries

L’actual situació de crisi climàtica, amb progressiu augment de les condicions meteorològiques extremes, demanen avaluar i considerar la contractació d’una assegurança de les vostres produccions. Ajuda al manteniment dels ingressos de les activitats.

Assessorament tècnic i interlocució davant l’entitat de gestió de les assegurances agràries (Agroseguro) durant les eventuals visites dels danys causats.

Foto pedregada
Eudald i Robert vaques

Enginyeria i Oficina Tècnica

La creació d’una nova activitat econòmica, l’ampliació del negoci o una reorientació de l’activitat requereix uns procediments tècnics de disseny i la gestió de diverses llicències, comunicacions i registres davant de les administracions competents.  Des d’Agroassessor, ajudem a executar els teus projectes i noves inversions.

 • Projectes tècnics visats. Englobem totes les fases, des de l’avantprojecte, execució  fins a certificat final d’obra.
 • Estudis de viabilitat. Realitzem avaluacions tecnicoeconòmiques per una nova activitat o diagnòstic d’una activitat en funcionament.
 • Valoracions i peritacions. Executem diferents valoracions i taxacions de finques, edificis, instal.lacions i infraestructures.
 • Autoritzacions, llicències, comunicació d’activitats. Acompanyem en els procediments per a l’obtenció de les autoritacions de noves activitats agroalimentàries  i inscripcions al registres corresponents.
 • Registres captacions d’aigua. Assessorem en els procediments per a l’obtenció de les autoritzacions de noves i/o existents captacions d’aigua per ús agrícola i ramader.

Som Enginyers agrònoms i enginyers tècnics agrícoles inscrits en els col.legis professionals.

ASSESSORAMENT EN LA LEGALITZACIÓ I SEGELLS DE QUALITAT DE L’ACTIVITAT

Execució de les tasques necessàries per dur a terme l’activitat d’elaboració de matèries primeres i tramitar les legalitzacions corresponents per a poder iniciar l’activitat amb totes les garanties. Assessorament i tramitació de diferents distintius de qualitat.

SON FELIP. ous orgànics

Enginyeria i Oficina Tècnica

La creació d’una nova activitat econòmica, l’ampliació del negoci o una reorientació de l’activitat requereix uns procediments tècnics de disseny i la gestió de diverses llicències, comunicacions i registres davant de les administracions competents.  Des d’Agroassessor, ajudem a executar els teus projectes i noves inversions.

 • Projectes tècnics visats. Englobem totes les fases, des de l’avantprojecte, execució  fins a certificat final d’obra.
 • Estudis de viabilitat. Realitzem avaluacions tecnicoeconòmiques per una nova activitat o diagnòstic d’una activitat en funcionament.
 • Valoracions i peritacions. Executem diferents valoracions i taxacions de finques, edificis, instal.lacions i infraestructures.
 • Autoritzacions, llicències, comunicació d’activitats. Acompanyem en els procediments per a l’obtenció de les autoritacions de noves activitats agroalimentàries  i inscripcions al registres corresponents.
 • Registres captacions d’aigua. Assessorem en els procediments per a l’obtenció de les autoritzacions de noves i/o existents captacions d’aigua per ús agrícola i ramader.

 

Som Enginyers agrònoms i enginyers tècnics agrícoles inscrits en els col.legis professionals.

Vols conèixer les ajudes existents pel teu negoci?

Necessites ajuda en la tramitació de certificacions (ecològica, biodinàmica, welfaire…)?

Tens un projecte en ment i no saps com iniciar-lo?

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRA NEWSLETTER I NO ET PERDIS CAP NOVETAT

Menorca: Ronda Estancia 62, 07740 – Es Mercadal. Tel +34 971 04 86 45  |  info@agroassessor.com  |  Girona: C/ Requesens 5, 17491 – Peralada. Tel +34 972 53 86 37

Ronda Estancia 62, 07740 Es Mercadal

Menorca. Tel +34 971 04 86 45

admin@agroassessor.com

C/ Requesens 5, 17491 Peralada

Girona Tel +34 972 53 86 37