Aquests dies estem aplicant compost a les vinyes empordaneses. Enguany comecem a treballar amb aquest nou sistema d’adobat entenent que ens cal regenerar el sòl per obtenir una producció més sana i equilibrada i a la llarga acabar minimitzant l’ús de productes fitosanitaris