Gestió i tramitació dels Ajuts Agrícoles i ramaders inclosos a la Declaració Única Agrària. Realitzem un assessorament personalitzat segons les necessitats de l’explotació agrària i les persones titulars.
Gestió i tramitació dels Ajuts agrícoles i ramaders inclosos en el PDRcat 2014-2020. Realitzem un assessorament personalitat segons les necessitats de l’explotació agrària i les persones titulars.
Gestió i tramitació dels Ajuts de primer instal·lació per a joves agricultors i agricultores que preveuen iniciar una activitat agrària, ajuts inclosos en el PDRcat 2014-2020. Assessorem en la realització del pla d’empresa i de les inversions previstes per inici d’activitat.
Gestió i tramitació dels Ajuts de Millora de la competitivitat de les explotacions agràries destinats a les inversions per a l’augment de la viabilitat de les explotacions, ús de tecnologies innovadores i la transformació dels productes de la pròpia explotació. Assessorem en la realització de l’estudi de viabilitat i el pla d’explotació. Ajuts inclosos en el PDRcat 2014-2020
Gestió i tramitació dels Ajuts de Mitigació del canvi climàtic en les explotacions agràries destinats a les inversions per una economia baixa en carboni, per a la utilització d’energies renovables i ús més eficient de l’energia.. Assessorem en la realització de l’estudi d’adaptació/mitigació del canvi climàtic. Ajuts inclosos en el PDRcat 2014-2020
Gestió i tramitació dels Ajuts de Mitigació del canvi climàtic en les explotacions agràries destinats a les inversions per una economia baixa en carboni, per a la utilització d’energies renovables i ús més eficient de l’energia.. Assessorem en la realització de l’estudi de viabilitat i el pla d’explotació. Ajuts inclosos en el PDRcat 2014-2020
Assessorament, gestió i tramitació dels ajuts del sector agrícola, ramader i de l’agroindústria relacionats amb la transformació de productes agraris, la innovació tecnològica i la qualitat alimentària.
Gestió i tramitació dels Ajuts dels Plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya destinats a reforçar una estructura vitivinícola competitiva, afavorint a la modernització de les explotacions vitícoles així com l´adequació varietal a les noves tendències del mercat.