MANEIG HOLÍSTIC I PASTURA REGENERATIVA

GESTIÓ DE CULTIUS I DE PASTURA

MANEIG HOLÍSTIC I PASTURA REGENERATIVA

GESTIÓ DE CULTIUS I DE PASTURA

Aquest servei consisteix en un acompanyament, a través de visites en el terreny, en totes les tasques relacionades amb la gestió de cultius i pastura (anàlisi del sòl, gestió de plagues, malalties, coberta vegetal, tractaments, rec, punt de maduració, poda, etc.).

Aquests serveis es poden oferir conjuntament o per separat, en funció de les necessitats del client i per multituds de cultius (vinya, olivera, fruiters, fruits secs, extensius, etc.).

Anàlisi químic, mineral i microbiològic del sòl

Fisico-químiques de sòl, fulles, fems: Anàlisi, mitjançant un laboratori especialitzat, dels diferents paràmetres que indiquen la granulometria i textura del sòl així com els principis minerals presents a les plantes, sòl, etc.

Cromatografies: Realització d’una cromatografia del sòl per a conèixer la fertilitat d’aquest tenint en compte la part mineral, orgànica i la seva microbiologia.

Nitracheck: Realització d’un anàlisis ràpid del contingut de nitrats al sòl per a valorar la necessitat d’adobats nitrogenats de cobertera.

Foto reg
Gestió de cultius

Gestió integral de plagues, malalties i flora adventícia

Seguiments periòdic de les diferents plagues i malalties mitjançant el recompte de trampes de monitoring, i controls visuals a camp.

Assessorament i recomanacions dels diferents tractaments així com de la qualitat d’aquests, en funció de les necessitats de la finca en cada moment.

Control de la flora adventícia així com les recomanacions necessàries pel control d’aquesta.

Gestió de la coberta vegetal, tractaments i fertilització

Gestió i implantació de la coberta vegetal, així com la utilització d’herbicides o treballs mecànics del sòl en del sistema productiu.

Assessorament i recomanacions dels diferents tipus d’adobat en funció de les necessitats de la finca i dels diferents paràmetres analitzats (analítiques fisicoquímiques de sòl, fulla i fruit, cromatografies, tipus de sòl, maneig i produccions i sistema productiu)

COBERTA VEGETAL
Reg (1)

Gestió del reG

Assessorament i recomanacions de reg en funció de la climatologia, l’estat de les plantes i la utilització, si s’escau, dels sistemes de monitoratge de la humitat al sòl mitjançant sondes a diferents profunditats.

Monitorització del punt de maduració i del moment òptim de recol·lecció

Determinació del punt de maduració i moment òptim de recol·lecció així com el sistema més efectiu per a realitzar-la i la maquinaria necessària.

DSCF0873
Gestió de cultius i pastura

Formació en poda i seguiment

Control a l’inici dels treballs de poda i seguiment dels mateixos, realitzant les visites necessàries per a formar els treballadors i assegurar que la poda s’efectua correctament segons el nostre criteri tècnic.

Assessorament en l’elecció i compra de maquinària

Acompanyament en els moment d’elecció de maquinària, posant especial atenció als costos d’adquisició i manteniment així com les necessitats especifiques de cada explotació i el tipus de gestió d’aquesta.

Gestió de cultius
porcsi ametllers

Maneig de pastura animal

Aplicació dels coneixements i experiència d’Agroassessor en maneig holístic per a gestionar els animals de forma regenerativa amb l’objectiu d’aconseguir la màxima productivitat millorant el sòl i l’entorn.

Necessites assessorament o seguiment especialitzat en la gestió de cultius o pastura (poda, plagues, compra de maquinària, anàlisi microbiològic del sol…)? Ja sigui vinya, olivera, fruiters, fruita seca, aromàtiques, extensius…

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRA NEWSLETTER I NO ET PERDIS CAP NOVETAT

Menorca: Ronda Estancia 62, 07740 – Es Mercadal. Tel +34 971 04 86 45  |  info@agroassessor.com  |  Girona: C/ Requesens 5, 17491 – Peralada. Tel +34 972 53 86 37

Ronda Estancia 62, 07740 Es Mercadal

Menorca. Tel +34 971 04 86 45

admin@agroassessor.com

C/ Requesens 5, 17491 Peralada

Girona Tel +34 972 53 86 37