La gestió de la coberta vegetal com a tècnica de maneig del sòl aporta clares avantatges en la conservació i millora del sòl, pel seu efecte de reducció de l’erosió, de millora de l’estructura i d’augment de l’activitat dels organismes d’evolució i mineralització de la matèria orgànica.

El regim hídric existent i la capacitat de reserva hídrica del sòl són dos factors que condicionen la viabilitat de la implantació de coberta com a tècnica de maneig del sòl. La importància de les característiques del sòl fa que la implantació de coberta i les condicions de la mateixa, sigui una decisió a prendre valorant en cada cas l’efecte competencial potencial.