Control a l’inici dels treballs de poda i seguiment dels mateixos, realitzant les visites necessàries per a formar els treballadors i assegurar-nos que la poda s’efectua correctament segons el nostre criteri tècnic.
Gestió i implantació de la cobertera vegetal així com la utilització d’herbicides o treballs mecànics del sòl en funció de cada finca o sistema productiu.
Determinació del punt de maduració i moment òptim de recol·lecció així com el sistema més efectiu per a realitzar-la i la maquinaria necessària.