Sens dubte, una convocatòria plena de novetats, sobretot en la gestió dels ajuts:

A partir d’aquesta campanya es sol·liciten dins la  DUN 2018.

Si teniu previsió de plantar noves vinyes  a les campanyes 2019 i/o 2020 ara és el moment de sol·licitar els ajuts.

El termini de sol·licituds és fins a 15 de març 2018 !! (improrrogable).

Els ajuts es sol·liciten individualment, amb més prioritats en els ajuts si entreu en un grup de reestructuració.

Fem una agrupació de productors de l’Empordà, conjuntament  amb Viticultors de Catalunya.

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del nou Programa de suport al sector vitivinícola 2019/2023 que es finança a través dels fons de la Unió Europea, juntament amb els ajuts a inversions en cellers, amb termini de sol·licituds fins a 16 d’abril 2018!!