Des d’Agroassessor hem iniciat un projecte de col·laboració amb dues empreses punteres en el món del coneixement i la gestió de la fertilitat del sòl i sobre la millora en la captura de l’aigua de pluja en finques amb pendent. Ambdues compten amb una llarga experiencia en explotacions de vinya, olivera, fruits secs i altres cultius. Esperem doncs poder oferir un millor suport tècnic, tant alhora de dissenyar una nova plantació com a l’hora de donar un gir a les explotacions existents.