La Carpocapsa (Cydia pomonella (L.)) és sens dubte la plaga clau en el cultiu de la noguera.

L’estratègia de control que des d’Agroassessor Consultors Tècnics S.L. estem desenvolupant, té com a objectiu reduir la densitat poblacional de carpocapsa en els camps de noguers. Per fer-ho hem instal·lat difusors de confusió sexual (2 u./ha) que alliberen feromona sexual que provoca la desorientació i confusió en els mascles, que llavors són incapaços de trobar les femelles per fecundar-les. Amb l’experiència d’aplicar aquesta tècnica amb altres cultius tenim com a objectiu la reducció, fins eliminar, l’aplicació de insecticides químics i el control de la plaga únicament amb l’ús de feromones.

Paral·lelament, hem instal·lat uns dispositius per fer un seguiment de les larves diapausants (veure fotografia). A partir del nombre de larves tindrem una primera aproximació de la pressió del lepidòpter per la propera campanya.

20150713_155917

 

 

Autor foto portada: Todd M. Gilligan and Marc E. Epstein