Planificació i acompanyament en la implantació de diferents cultius des de l’inici del projecte fins a la plantació acabada i en funcionament. Participem, si s’escau, en la presa  de decisions sobre el cultiu més adequat per a cada explotació aportant els nostres coneixements en els diferents cultius així com els costos i possibles beneficis que se’n deriven.

  • DISSENY
  • ELECCIÓ MATERIAL
  • PREPARACIÓ DEL TERRENY
  • APTITUD DEL SÒL

     

Click edit button to change this text.