Acabem una campanya de recol·lecció d’oliva arbequina en sistema superintensiu amb rècords de collita a la província de Girona. El seguiment constant que hem realitzat a les plantacions que “agroassessorem” ens han permès realitzar una correcta gestió del reg i l’adobat, així com el control de les principals plagues i malalties (repilo, prays i mosca de la olivera). Enguany, hem assolit produccions de fins a 10000 kg per hectàrea amb uns rendiments també interessants. En general, hem sobrepassat els 1000 litres d’oli per hectàrea d’olivera, xifra que proporciona una interessant rendibilitat per aquest cultiu. A banda, el fet de no tenir incidències sanitàries rellevants, sobretot l’absència de picades de mosca, ens ha permès elaborar olis de qualitat excel·lent amb acideses inapreciables, sovint inferiors al 0,15º.