Enguany, els tècnics d’Agroassessor estem realitzant el seguiment d’unes 500 hectàrees del cultiu de la vinya a l’Alt i Baix Empordà, la Selva i Ciudad Real. Algunes d’aquestes explotacions treballen amb producció integrada i d’altres amb producció ecològica.

Com a novetat, a la zona de l’Alt Empordà,  i amb la col·laboració a l’equip de Sanitat Vegetal de DARPAMN estem fent el seguiment de les postes de Lobesia botrana per tal d’avaluar l’eficàcia de l’estratègia de  confusió sexual efectuada en unes 400 hectarees de vinya.